Velkommen

 

Følge med i trends indenfor snart sagt alt hvad der rører sig derude. Uanset hvem du er, er det altid en god idé at følge med i tendenser og trends med hensyn til hvad der sker nu og i fremtiden. Gør du ikke dette, risikerer du at "blive hægtet af i svinget" på et eller andet tidspunkt.

For at kunne spotte tendenser i markedet og verden generelt, findes en del metoder til at skaffe sig et overblik over situationer og ændringer.

En populær og brugbar simpel model er blandt andet "Market Pull vs Technology Push" af Joseph Schumpeter og Jacob Schmookler. I dens mest forsimplede form har den - som navnet siger - 2 modsatrettede dimensioner. Market Pull/Demand Pull er når et markedsbehov først er erkendt - og at produkter og services bliver leveret ad denne vej. Modsat med Technology Push, formes produkter og services udfra hvilke ressourcer og viden en organisation har eller kan få adgang til - og derudfra skabe et produkt, der udfylder og evt skaber et erkendt behov på markedet.

Her vil prisdannelsen med "Supply and Demand"-tankegangen også kunne hækles ind i udviklingen, da et produkt kan være dyrt da den skal dækkes af større udviklingsomkostninger med et indledningsvist lille marked i starten. Man taler her om "First Mover Advantage", hvilket jo i nogle tilfælde har været omdiskuteret, da disse kan have de største omkostninger og barrierer, hvor der så er en "Second Mover Advantage".

Abells Forretningsmodel
I samme boldgade byder Abells Forretningsmodel (Derek F. Abell) byder på et værktøj til et overblik i 3 dimensioner:

  1. Kundegrupper (Hvem)
  2. Kundefunktioner/behov (Hvad)
  3. Alternative teknologier (Hvordan)

En måde at anvende Abells forretningsmodel, er at først bestemme kundegrupperne. Eksempelvis i form af Business-2-Business eller Business-2-Consumers. Disse to grupper kan begge være en del af en organisations målgrupper, men bør holdes adskilt når der markedsføres til dem.

Blandt andet ved "Rules of Segmentation", er der det forhold, at de involverede beslutningstagere kan være forskellige i beslutningsprocesserne. Hvert segment bør have en tilstrækkelig størrelse til at forsvare et forbrug af den relevante organisations ressourcer. For Business-2-Consumer kan også under-inddeles i faser såsom eksempelvis Maslows behovspyramide.

Under kundegrupper kan også inddeles i blandt andet "Heavy Users", "Average Users", "Light Users" og "Non-Users".

Indenfor Abells forretningsmodel kan du få et overblik over markedet (Business Domain), men også en pågældende organisations "Scope". Her kan der være tale om at finde ud af om det er relevant at indsnævnre Scope eller udvide, samt indenfor hvilket felt. Dette kan være et godt udgangspunkt for en forretningsplan.